privacy

Dank je wel voor het bezoeken van deze website. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik jou weten hoe ik daarvoor zorg.

Beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.eb-id.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens

EB-ID respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van het contactformulier

Wanneer jij je aanmeldt via het contactformulier vraag ik jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw (aan)vraag te kunnen behandelen. De gegevens worden alleen per mail verwerkt en niet elders opgeslagen.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

18 augustus 2018