WERKWIJZE & DISCIPLINES

Jouw idee, plan, concept of uitvinding is bij mij in goede handen. Met de modernste CAD-software maak ik een visueel product dat na goedkeuring uitgewerkt wordt tot productietekeningen voor bewerkingscentra, 3D-printers en/of plaatbewerkingsmachines.

paneel-stuurautomaat

Engineering

Ik zet de nieuwste technische inzichten en de meest geavanceerde hulpmiddelen in om jouw ideeën vorm te geven. Via ontwerpschetsen en globale berekeningen komt al snel een eerste oplossing in beeld. In de vervolgfase werken we dit verder uit in zeer gedetailleerde constructietekeningen die de basis vormen voor het realiseren van jouw unieke systeem, apparaat of gereedschap. Via ‘rendering’ kunnen ook fotorealistische afbeeldingen gemaakt worden die een goed beeld geven van het uiteindelijke eindproduct.

3D-modellering

Ik ontwerp ook 3D-modellen die bijdragen aan het vereenvoudigen van het product dat jij voor ogen hebt. Op die manier draag ik vaak bij aan een flinke kostenbesparing of zelfs aan de haalbaarheid van het product. Bijvoorbeeld (mallen voor) kunststof- of metaalproducten. Het 3D-modelleren gebeurt zeer nauwkeurig zodat het model op een later moment gebruikt kan worden voor CAM-koppeling op een bewerkingscenter of voor een 3D-printer.

Visualiseren

In veel gevallen is het slim om het product pas te gaan maken als je zeker weet dat er een afzetmarkt is. Ik maak daarom fotorealistische ontwerpen die jou helpen bij het verkooptraject van jouw idee nog voordat het daadwerkelijke product een feit is. Zo weet je zeker dat je geen risico loopt.

Visie op de toekomst

3d tekeningHet is mijn visie dat 2D-productietekeningen in de toekomst meer en meer vervangen zullen worden door 3D-modellen. Dit wordt ook wel Model Based Definition (MBD) genoemd. Bij MBD wordt alle informatie die nodig is in het proces toegevoegd aan het 3D-model. Door vervolgens gebruik te maken van 3D-pdf’s ontstaat één bindend document dat alle belangrijke informatie bevat voor elke stap in het proces. Mogelijke verwarring of fouten die ontstaan door een gebrekkige afstemming, zijn daardoor niet langer aan de orde. Als jouw bedrijf hierop voorbereid is, kan ik reeds dergelijke 3D-pdf’s leveren.